Imagine Logo Cup

17. ročník - šk. rok 2013/14

Školské kolo -- streda 9. apríl 2014
Celoštátne kolo -- piatok 20. jún 2014
© Monika Tomcsányiová, 1997-2014