Imagine Logo Cup

16. ročník - šk. rok 2012/13

Školské kolo -- streda 17. apríl 2013
Celoštátne kolo -- 21. jún 2013
© Monika Tomcsányiová, 1997-2013