Imagine Logo Cup

15. ročník - šk. rok 2011/12

Školské kolo -- streda 18. apríl 2012
Celoštátne kolo -- piatok 8. jún 2012
© Monika Tomcsányiová, 1997-2012