Imagine Logo Cup

14. ročník - šk. rok 2010/11

Školské kolo -- 13. apríl 2011
Celoštátne kolo -- 17. jún 2011
© Monika Tomcsányiová, 1997-2011