Súťaž Imagine Logo Cup

Súťaž v programovaní v prostredí Imagine Logo sme od šk. roku 2020/21 prestali organizovať.

Žiaci, ktorí majú záujem o programovanie by mali prejsť do prostredia Scratch, viac pozri na Scratch Cup


Katedra didaktiky MFI, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.
© Monika Tomcsányiová, 1997-2020