Odhlásiť sa
  Programovanie v C#

 

Prednášky, cvičenia a ďalšie informácie k predmetom Programovanie 1, 2 pre matematikov a Programovania 5 pre informatikov.

Vzhľadom na momentálny špeciálny fakultný režim si, prosím, preštudujte 15., 16. a 17. prednášku + vyriešte 15., 16. a 17. cvičenie. Riešenia úloh neposielajte vyučujúcim, ale porovnajte ich s riešeniami zverejnenými na webe. V prípade otázok a nejasností kontaktujte vyučujúcich mailom.

Prednášky a cvičenia sú prístupné po prihlásení.

Kontakty na cvičiacich: , ,


Ťahák, prostredie SharpDevelop, jazyk C# [sk]

© 2020 Ľ. SALANCI