Odhlásiť sa
  Programovanie v C#

 

Prednášky, cvičenia a ďalšie informácie k predmetom Programovanie 1, 2 pre matematikov a Programovania 5 pre informatikov.

Projekty z predmetu Programovanie 1 neposielajte e-mailom. Treba ich predviesť cvičiacim cez MS Teams najneskôr pred prvým termínom skúšky v jednom z nasledujúcich termínov:

Ak plánujete projekt odovzdať, pošlite e-mail cvičiacej, a to najneskôr v deň preberania projektov do 12:00.

 

Prednášky a cvičenia sú prístupné po prihlásení.

Kontakty na cvičiacich: , ,


Ťahák, prostredie SharpDevelop, jazyk C# [sk]

© 2021 Ľ. SALANCI