Správa z cesty

Musto na konci sveta.JPG

Vlado a Musto sa pýtajú na cestu.JPG

Svatý Cyril s Metodějom.JPG

základy najväčšieho kostola Veľkej Moravy.JPG

Musto s Vladom v Mikulčiciach.JPG

Na brehu Baťovho kanála.JPG

Baťov kanál.JPG

Nebolo by lepšie vyzuť plášte.JPG

Musto s Vladom medzi Radošovcami a Unínom.JPG