Odhlásiť sa
  Kompilátory a interpretre - pravidlá

 

 

Kritériá pre úspešné absolvovanie dištančného kurzu sú v podstate podmnožinou pravidiel, ktoré by platili v prezenčnom kurze. Zjednodušenie spočíva v tom, že som zrušil skúšku, a ani účasť na on-line cvičeniach nie je povinná. V platnosti však ostáva, že budete musieť počas semestra aktívne pracovať a riešiť zadané úlohy. Na stránke www.salanci.sk/Kompilatory budem postupne zverejňovať prednášky a cvičenia. Vyriešené úlohy odovzdávate do systému Moodle. V ňom zároveň uvidíte aj body, ktoré získate za splnenie povinností. Preto si, prosím, pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a podmienky hodnotenia.

Prednášky:

Cvičenia:

Hodnotenie predmetu:

8 a viac bodov A
7 bodov B
6 bodov C
5 a menej bodov FX

Pozor, na podvádzanie:

Moodle:

© 2021 Ľ. SALANCI