Odhlásiť sa
  Kompilátory a interpretre

 

Prednášky, cvičenia a ďalšie informácie k predmetu Kompilátory a interpretre.

Vzhľadom na pokyny rektora zo dňa 27. marca, podľa ktorých výučbová časť semestra a skúšanie má dištančnú formu, mením podmienky absolvovania predmetu nasledovne:

Prednášky a cvičenia sú prístupné po prihlásení.

© 2020 Ľ. SALANCI