Multimédiá a hry - pravidlá

 

Prednášky:

Cvičenia:

Hodnotenie:

90 ... 100 A
80 ... 89 B
70 ... 79 C
60 ... 69 D
50 ... 59 E
menej ako 50 FX

© 2018 Ľ. SALANCI