Multimédiá a hry - pravidlá

 

Prednášky:

Cvičenia:

Hodnotenie:

90 ... 100 A
80 ... 89 B
70 ... 79 C
60 ... 69 D
50 ... 59 E
menej ako 50 FX

Tieto pravidlá sa môžu v priebehu semestra zmeniť, záleží od epidemiologickej situácie. Ak by k zmene prišlo, budem Vás o tom informovať aj e-mailom.

© 2021 Ľ. SALANCI