Odhlásiť sa
  Programovanie v C# - pravidlá

 

 

Kritériá pre úspešné absolvovanie dištančného kurzu sú v podstate podmnožinou pravidiel, ktoré by platili v prezenčnom kurze. Zjednodušenie spočíva v tom, že sme zrušili skúšku, a ani účasť na on-line cvičeniach nie je povinná. V platnosti však ostáva, že budete musieť počas semestra aktívne pracovať a riešiť zadané úlohy. Na stránke www.salanci.sk/C budeme postupne zverejňovať prednášky, cvičenia a riešenia k cvičeniam. Úlohy odovzdáte do systému Moodle. V ňom zároveň uvidíte aj body, ktoré získate za splnenie povinností. Preto si, prosím, pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a podmienky hodnotenia.

Prednášky:

Cvičenia:

Hodnotenie predmetu:

18 a viac bodov A
17 bodov B
16 bodov C
15 bodov D
14 bodov E
13 a menej bodov FX

Pozor, na podvádzanie:

Moodle:

© 2021 Ľ. SALANCI