logo

Súťažiť sa bude
v stredu 19. 4. 2023
prihlasovanie a prístup žiakov k zadaniam bude cez EduPage !!!

V školskom roku 2022/23 sa bude konať ďalší ročník súťaže v programovaní v jazyku Scratch. Súťaž je určená pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a žiakov prímy až kvarty osemročných gymnázií.

Súťaž je určená najmä žiakom, ktorí majú záujem o programovanie. Veríme však, že prvé dve súťažné úlohy dokážu vyriešiť aj žiaci, ktorí absolvujú iba povinný predmet informatika v rozsahu danom Inovovaným štátnym vzdelávacím programom pre ISCED2.

Žiaci budú počas 90 minút riešiť 3 súťažné úlohy:

Pokyny pre organizovanie školského kola v šk. roku 2022/23

Programovací jazyk Scratch

Scratch je prostredie, v ktorom si môžu všetci vytvárať interaktívne príbehy, hry, animácie a simulácie a zdieľať ich s ostatnými tvorcami na internete v online komunite.

Navrhovanie a vytváranie projektov je jednoduché - tvorca ťahá kartičky s príkazmi, ktoré do seba zapadajú podobne ako lego-kocky. Po vytvorení projektu môže autor svoj projekt jedným kliknutím zdieľať s ostatnými členmi veľkej komunity okolo prostredia Scratch.
Veľmi zaujímavá je možnosť učiť sa programovať pomocou skúmania projektov, ktoré vytvoril niekto iný. Stačí sa pozrieť do vnútra projektu a hneď vidieť, aké postavy používa a aké scenáre majú pripravené. Úpravou hotového projektu, tzv. remixovaním, vytvoríme svoj vlastný projekt so zmenenými obrázkami alebo správaním jednotlivých postáv.

Prostredie Scratch 3.0. funguje priamo na webe a spustíme ho cez web priamo v prehliadači - Spustiť Scratch

Materiály

Riešte so žiakmi prípravné úlohy na súťaž z nášho štúdia

Inšpirujte sa a programujte z materiálov, ktoré pripravila Katarína Palúchová

Multimediálna dielňa - pdf , ZIP na stiahnutie (pdf aj projekty pre Scratch 1.4).

Prihlasovanie bude prebiehať cez EduPage, sledujte informácie, ktoré dostanú všetci učitelia informatiky.

Typy úloh súťaže

  1. Nakresli nejaký obrázok pomocou čiarovej grafiky. Poobzeraj sa okolo seba, nájdi nejaký zaujímavý predmet alebo vzor a navrhni príkazy pre postavu, ktoré ho nakreslia.
    Môžeš začať tým, že čiarami nakreslíš jednotlivé písmená svojho mena alebo že nakreslíš smajlíka.
  2. Navrhni pozadie scény, na ktorom by včielka vyletela z úľu a obletela všetky kvietky.
    Priprav jednu včielku a aspoň 3 kvietky. Navrhni scenár pre včielku, aby vyletela z úľa, prišla ku každému kvietku, chvíľu na ňom ostala a nakoniec vletela znovu do úľa.
  3. Poznáš nejakú zaujímavú hru? Dokážeš podobnú naprogramovať v prostredí Scratch?
    Pozri si napr. hru Hide and Seek a zisti, ako je naprogramovaná.

Úlohy pilotného ročníka súťaže 2014

zadania súťažných úloh

vzorové riešenie úlohy Trojuholníky

vzorové riešenie úlohy Písmená a video

Prístup k úlohám z ďalších ročníkov súťaže umožníme učiteľom zo škôl, ktoré sú prihlásené do aktuálneho ročníka súťaže.

Kontakt na organizátorov

Hlavný organizátor

Katedra didaktiky MFI
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na adrese sutazScratchCup@gmail.com