logo

Súťažiť sa bude už v stredu 21. 4. 2021.

V školskom roku 2020/21 sa bude konať ďalší ročník súťaže v programovaní v jazyku Scratch. Súťaž je určená pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a žiakov prímy až kvarty osemročných gymnázií.
Novinka v šk. roku 2020/21: na žiadosť učiteľov, sme upravili rozsah ročníkov, aby mohli súťažiť aj starší žiaci.

Súťaž je určená najmä žiakom, ktorí majú záujem o programovanie. Veríme však, že prvé dve súťažné úlohy dokážu vyriešiť aj žiaci, ktorí absolvujú iba povinný predmet informatika v rozsahu danom Inovovaným štátnym vzdelávacím programom pre ISCED2.

Žiaci budú počas 90 minút riešiť 3 súťažné úlohy:

Pokyny pre organizovanie školského kola v šk. roku 2020/21

Programovací jazyk Scratch

Scratch je prostredie, v ktorom si môžu všetci vytvárať interaktívne príbehy, hry, animácie a simulácie a zdieľať ich s ostatnými tvorcami na internete v online komunite.

Navrhovanie a vytváranie projektov je jednoduché - tvorca ťahá kartičky s príkazmi, ktoré do seba zapadajú podobne ako lego-kocky. Po vytvorení projektu môže autor svoj projekt jedným kliknutím zdieľať s ostatnými členmi veľkej komunity okolo prostredia Scratch.
Veľmi zaujímavá je možnosť učiť sa programovať pomocou skúmania projektov, ktoré vytvoril niekto iný. Stačí sa pozrieť dovnútra projektu a hneď vidieť, aké postavy používa a aké scenáre majú pripravené. Úpravou hotového projektu môže autor vytvoriť svoj vlastný projekt, v ktorom zmení obrázky alebo správanie jednotlivých postáv.

NOVÉ prostredie Scratch 3.0. funguje priamo na webe a spustíme ho cez web priamo v prehliadači - Spustiť Scratch

Materiály

Inšpirujte sa a programujte z materiálov, ktoré pripravila Katarína Palúchová

Multimediálna dielňa - pdf , ZIP na stiahnutie (pdf aj projekty pre Scratch 1.4).

Typy úloh súťaže

  1. Nakresli nejaký obrázok pomocou čiar. Poobzeraj sa okolo seba, nájdi nejaký zaujímavý predmet alebo vzor a navrhni príkazy pre postavu, ktoré ho nakreslia.
    Môžeš začať tým, že čiarami nakreslíš jednotlivé písmená svojho mena alebo že nakreslíš smajlíka.
  2. Navrhni pozadie scény, na ktorom by včielka vyletela z úľu a obletela všetky kvietky.
    Priprav jednu včielku a aspoň 3 kvietky. Navrhni scenár pre včielku, aby vyletela z úľa, prišla ku každému kvietku, chvíľu na ňom ostala a nakoniec vletela znovu do úľa.
  3. Poznáš nejakú zaujímavú hru? Dokážeš podobnú naprogramovať v prostredí Scratch?
    Pozri si napr. hru Hide and Seek a zisti, ako je naprogramovaná.

Úlohy pilotného ročníka súťaže 2014

zadania súťažných úloh

vzorové riešenie úlohy Trojuholníky

vzorové riešenie úlohy Písmená a video

Prístup k úlohám z ďalších ročníkov súťaže umožníme učiteľom zo škôl, ktoré sú prihlásené do aktuálneho ročníka súťaže.

Kontakt na organizátorov

Hlavný organizátor

Katedra didaktiky MFI
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na adrese sutazScratchCup@gmail.com