Úvod do teoretickej informatiky 2.ročník, AIN, 2023

DU sa budú v odovzdávať v papierovej podobe na cvičeniach ( a prednáške).


Na písomku si prineste ISIC (resp. preukaz totožnosti) a pero (nahradné perá, ceruzky). Papier na písanie dostanete.

Nie je povolené mať pri sebe žiadne elektr. pomôcky a elektronické zariadenia (ani telefóny), nechajte ich v taške. Tašky a kabáty necháte v prvom rade posluchárne. Môžete mať vlastnoučne napísaný ťahák na jednom papieri formátu A4.

Bring ISIC (or ID) with You and the pen (extra pens). Paper will be given to You.

It is not allowed to have any electronics devices (including mobile phones). The must stay in Your bag. Yuu can have one handwritten A4 cheat sheet.

Midterm - 1. písomka: 28. marec/march 2023, (18:10) (utorok/tuesday) posluch./ auditorium A a B

2. písomka: 9. máj 2023, (18:10) (utorok) posluch A a B


Domáca úloha

Vytvorenie regulárneho výrazu k deterministickému KA (pozn. čo je na str. 99 si domyslite na základe príkladov)

Body (pdf)

Archív domácich úloh / Home works archive

definície a pár tvrdení (viet)


Luciina stránka

Dadina stránka

simulátor deterministického konečného automatu

iný simulátor deterministického aj nedeterministického konečného automatu

simulátor TS, vyskúšajte a ofrflite

iný simulátor TS


Pravidlá predmetu:

  1. Študenti sa môžu prihlásiť do "experimentu", ktorý trvá počas študijnej časti semestra (t.j. do 12.5.2023)
  2. Študenti v experimente
    1. týždenne budú mať domáce úlohy. (odhad časovej náročnosti cca 2 hod)
    2. musia získať k termínu písomky 50% bodov za domáce úlohy, inak vypadnú z experimentu,
    3. majú zaručenú známku, ktorá im vychádza ako priemer percent bodov z oboch písomiek. Počas skúškového obdobia si zaručenú známku zo semestra môžu vylepšiť na vypísaných termínoch,
  3. Všetci študenti musia v priebežnom hodnotení získať aspoň 25% bodov. Priebežné hodnotenie tvoria spolu obe písomky.

Vysvetlivky:

K bodu 1 pravidiel

K bodu 2 a) pravidiel

Poznámky:

Slajdy zverejňované k prednáškam sú len pomôckou na robenie si poznámok, prípadne aby ste ušetrili čas a nemuseli ste si prepisovať definície a znenie niektorých viet. Aby sa predišlo nedorozumeniu, slajdy neslúžia ako náhrada prednášky.

Odhad časovej náročnosti domácich úloh je len orientačný. Negarantuje, že nad domácou úlohou nestrávite viac času. Ak sa tak stane, indikuje Vám to, že musíte viac trénovať, aby ste časový odhad splnili. (Je to ako v horách, keď smerovník informuje, že do cieľa je 2h, keď je to napríklad vaša prvá túra v živote, možno zablúdite, alebo ak aj nie zistíte, že ste na cestu potrebovali viac času...)

To čo garantujeme, že ak budete poctivo samostatne robiť každý týždeň domáce úlohy, na konci semestra vám to už zaberie oveľa menej času a nebudete mať problém na skúške (písomke).

Tabuľka bodového ohodnotenia:


 
Bodový zisk
  Hodnotenie
 menej ako 50 % bodov
nevyhovel
<50%, 60%) bodov E
<60%, 70%) bodov D
<70%, 80%) bodov C
<80%, 90%) bodov B
<90%, 100%> bodov A


Literatúra:

Juraj Hromkovič: Theoretical Computer Science, Springer, 2004.

Jozef Gruska: Foundations of Computing

wiki stránka predmetu (opúšťate oficiálnu stránku predmetu, za obsah neručíme)

Učební text, Doc. RNDr. Petr Jančar, CSc

Posledná  zmena: pondelok, február 8, 2022 20:12