Spomienky blednú - fotky nie

Nezabudnime kto sme, odkiaľ kráčame a kam ideme. Snáď si niektorí z nás s menej rozvinutou sklerózou spomenú kde a kedy sme takto - ešte mladí - chceli smerovať.

1986, prechod Kremnických vrchov

1986, Slovenské Rudohorie

Dávno v r. 1 (1989)

skupinka