Južné svahy Vápennej

Domáci turista

Petrklín a Vysoká

Súsošie na Vápennej

Výšľap na Vápennú

je to fakt do kopca ...

Skalné mesto na Vápennej

kontrasty

a sme na vrcholovom hrebeni

aj tu už začína jar

Vrchol Vápennej

panoráma z Vápennej

Vysoká od severu ( tade sme šli minule hore)

hor sa hore

Maja a Boris hore

Malé Karpaty na juh od Vápennej, v strede Vysoká

Tam chceme prísť, Veterlín, Čelo a Záruby, pred nimi Čierna Skala a Starý Plášť

Kršlenica z Vápennej

Čas v lese niekedy zastane...

Klokoč

Plavecký hrad z hrebeňa

Zobor zo Starého plášťa, dole vodn. nádrž H. Orešany

oddych na Starom Plášti

Boris nevynechal ani jednu skalu na hrebeni :-)

Polámanému sme neodolali a vyliezli sme naň aj my

Pohľad z Čiernej skaly na kopce cez, ktoré sme prešli.

Čierna Skala

Veterlín, pohľad na juh

Čelo a Záruby z Veterlína