Správa z cesty

1. deň

vyrážame

treba doplniť šťavy

a namazať sa

prvý briežok, ktorý nik nevyšiel

aj diváci boli

odbočka k zubrom

a už sa ide... už chápeme načo je tlmič na prednej vidle...

najmladšia účastníčka

a ešte aj druhá najmladšia

cyklistický raj I...

Pozor! varany

Lysec z Kostolian pod Tríbečom a starý kostolík

interiér kostolíka

detail portálu

Gýmeš

peletón pred kostolíkom

asi bude pršať...

Maja pripravuje vyhlásené špekačky

Domáca pani Svaťa a Maja

2. deň

chalupa

Národný žrebčín Topločianky

cyklistický raj II...

Hrušovský hrad

Boris

Pohronský Inovec

Tríbeč

Z posledných síl do sedla nad Nestašovou dolinou...

3. deň

Nemčeky

vyrážame

Obycké lúky

pohľad z Obyckých lúk na sever

Za plotom je stará uhoľná baňa Viktória. Neťaží sa od r. 1946

Nemčeky

šalvie

a ešte raz detailne

pelotón

časť pelotónu

a iná časť pelotónu sa už vezie do Jedľových Kostolian

jarné lúky nad Jedľovými Kostolanmi

už sa vezú...

do krčmy

4. deň