Limbašská vyvieračka, bohužial bez vody.

Čaro zahmleného lesa II.

Čaro zahmleného lesa.

Tanierovka ružová, jedlá huba.