Organizovanie celoštátneho kola súťaže
Cologobežka a Imagine Cup -- 11. ročník

Súťaž sa uskutočnila 13. 6. 2008, o 10:00 sme sa stretli na registrácii na vrátnici Školského výpočtového strediska v Piešťanoch.

Po registrácii žiaci súťažili v počítačových učebniach, po 1,5 hodine sa odovzdávali riešenia.

Porota v zložení: Andrej Blaho, Peter Tomcsányi, Marek Nagy a Monika Tomcsányiová vyhodnocovala riešenia celé popoludnie.

Už o 16:00 hod. prebehlo vyhlasovanie víťazov a rozdávanie cien. Medzi najzaujímavejšie ceny tento rok patrili mobil, MP3 prehrávač s FM rádiom, USB kľúč, slúchadlá, web kamera... .

Ceny venovala Slovenská informatická spločnosť, firma Microsoft Slovensko a autori Imagine Logo.

Na ubytovanie poskytlo Školské výpočtové stredisko, obed zabezpečila Slovenská spoločnosť elektronikov.

Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí prišli so svojimi žiakmi a umožnili im tak zúčastniť sa súťaže.© Monika Tomcsányiová