Hlavná stránka

 

 

  Vyberte si podľa svojho záujmu niektorú z nasledujúcich oblastí:

 
  Programovanie v jazyku Python  
    Prednášky a cvičenia z Programovania 1, 2 v programovacom jazyku Python    
  Programovanie v C#  
    Kurz z Programovania 5 v programovacom jazyku C# pre informatikov    
  Tvorba multimediálnych aplikácií a počítačových hier  
    Prednášky a cvičenia z Tvorby multimediálnych aplikácii a hier pre informatikov    
  Kompilátory a interpretre  
    Prednášky a cvičenia z predmetu Kompilátory a interpretre pre informatikov    
  Všeličo  
    Rôzne stránky    
  Kontakt  
    Ak ma potrebujete nájsť    
 

 © 2024 Ľubomír Salanci