Prihláška do súťaže

Termín registrácie do súťaže vypršal.

waiting Čakám na odpoveď servera...

 

Zoznam prihlásených škôl

1. ZŠ s VJM Buzica - Alapiskola Buzita, č.327, Buzica
2. ZŠ JGT BB, Gaštanová 12, Banská bystrica
3. ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica
4. ZŠ Spojová, Spojová 14, Banská Bystrica
5. Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
6. Katolícka spojená škola sv.F. Assiského, Gwerkovej-Goolnerovej 9, Banská Štiavnica
7. 1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, Bratislava
8. Súkromná základná škole pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, Bratislava
9. Gymnázium, Bilíkova24, Bratislava
10. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava
11. Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
12. Súkromná základná škola ESPRIT, Majerníkova 62, Bratislava
13. Spojená škola sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava
14. Základná škola , Sokolíkova 2, Bratislava
15. ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova1, Bratislava
16. ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava
17. Základná škola, Turnianska 10, Bratislava
18. Základná škola, Školská 281, Brodské
19. Základná škola s materskou školou Čeľadice, 87, Čeľadice
20. ZŠ s MŠ Pod hájom, Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
21. Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec
22. ZŠ s MŠ Istvána Széchenyiho s VJM, Hlavná 299, Horné Saliby
23. Základná škola s materskou školou, Krivec 1355, Hriňová
24. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Komárno, Práce 24, Komárno
25. Základná škola, Rozmarínová 1, Komárno
26. Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice
27. ZŠ s MŠ Hradná, Hradná 342, Liptovský Hrádok
28. ZŠ s MŠ , J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok
29. ZŠ s MŠ Lokca, Školská 71/3, Lokca
30. Gymnázium, ul.1.mája 8, Malacky
31. Základná škola Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, Modra
32. Gymnázium,Golianova 68, Golianova 68, Nitra
33. Gymnázium, Párovská 1, Nitra
34. ZŠ, Topoľová 8, Nitra, Topoľová 8, Nitra
35. Spojená škola sv. Jozefa - ZŠ sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom
36. ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča, Partizánska Ľupča 419, Partizánska Ľupča
37. ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, Školská 459/12, Pečovská Nová Ves
38. Gymnázium Poprad, Kukučínova 1, Kukučínova 4239/1, Poprad
39. ZŠ Raslavice, Toplianska 144, Raslavice
40. ZŠ Komenského, T.Vansovej 1200/20, Revúca
41. ZŠ Sečovská Polianka, Školská 558/1, Sečovská Polianka
42. Gymnázium Antona Bernoláka Senec, Lichnerova 69, Senec
43. Gymnázium Ladislava Novomeského Senica, Dlhá 1037/12, Senica
44. Centrum voľného času Šaľa, M.R.Štefánika 12, Šaľa
45. ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s VJM, P. Pázmaňa 48, Šaľa
46. ZŠ s MŠ Angely Merici, Halenárska 45, Trnava
47. Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava, Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bott, Trnava
48. Spojená škola - ZŠ s MŠ Horné Rakovce Turčianske Teplice, Horné Rakovce 1400/28, Turčianske Teplice
49. ZŠ Veľké Úľany, Štefana Majora 560, Veľké Úľany
50. ZŠ Jána Drdoša, Vígľaš 436, Vígľaš
51. Gymnázium Milana Rúfusa, J. Kollára 2, Žiar nad Hronom